Cộng đồng những ‘chiến binh sinh thái’ nguyên bản tại Ấn Độ

Ghevar Ram âu yếm một chú nai con bị thương, bao quanh ông là hươu và linh dương. Những con vật này đang sống tại trung tâm cứu hộ do cộng đồng Bishnoi tại Ấn Độ điều hành, họ là những người đã chiến đấu để bảo vệ môi trường trong hơn 500 năm qua.(đọc thêm)