Công cụ ChatGPT sẽ tác động ra sao tại Việt Nam?

Được các chuyên gia đánh giá là công cụ mạnh hơn tất cả các chatbot trước đây, ChatGPT có khả năng trả lời câu hỏi kiến thức ở các lĩnh vực như lên ý tưởng kịch bản, làm thơ, trả lời email, thậm chí có thể thay lập trình viên viết code… Với cơn sốt mà ChatGPT đang tạo ra trên toàn cầu, vậy tại Việt Nam, công cụ này sẽ tác động ra sao?(đọc thêm)