Có 13 hành vi về cư trú bị nghiêm cấm theo luật mới

Theo Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ 1/7/2021, việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân sẽ có một phần bị hạn chế và 13 hành vi về cư trú bị nghiêm cấm.(đọc thêm)