Chuyên gia nói gì về ngành học có nguy cơ biến mất trong tương lai

Trong những năm gần đây, nhiều ngành khoa học cơ bản, nhóm ngành đào tạo truyền thống dù có điểm chuẩn rất thấp nhưng vẫn khó tuyển. Với sự phát triển của khoa học công nghệ, các chuyên gia dự báo một số ngành học có thể biến mất trong tương lai.(đọc thêm)