Cầu treo Đakrông - biểu tượng của núi rừng miền Tây Quảng Trị

Cầu treo Đakrông bắc qua sông Đakrông, nằm bên Quốc lộ 9, thuộc thị trấn Đăkrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, là một phần trong quần thể trong Khu di tích – danh thắng Đakrông. (đọc thêm)