Cảnh tượng ô tô xếp hàng dài chờ đổ xăng ở Anh do nhu cầu tăng đột biến

Cuộc khủng hoảng năng lượng sâu sắc ở Anh đã ảnh hưởng đến nguồn cung nhiên liệu, khiến hàng loạt phương tiện xếp hàng chờ mua xăng, dầu trên khắp đất nước.  (đọc thêm)