Cảnh sát Nga sắp được trang bị súng lục mới

Trong thời gian tới, cảnh sát Nga sẽ được trang bị súng lục mới được thiết kế dành riêng cho lực lượng này.(đọc thêm)