Căn nguyên lũ lụt, sạt lở đất

Lũ lụt, sạt lở đất dồn dập xảy ra trong tháng 10/2020, gieo mất mát, đau thương vô hạn trên khắp dải đất miền Trung, Tây Nguyên. Chưa bao giờ thiên tai lại ập xuống với tần suất dày đặc được mô tả là "bão chồng bão, lũ chồng lũ" như vậy, khiến cuộc sống của người dân vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 càng trở nên khó khăn, bấp bênh. Một lần nữa, vấn đề phòng chống thiên tai, giảm thiểu rủi ro từ lũ lụt, sạt lở đất và rộng hơn là ứng phó với biến đổi khí hậu lại được đặt ra.(đọc thêm)