Cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 9003 thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trên biển

Tối 12/5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết: Ngày 12/5, tàu Cảnh sát biển 9003 đang thực hiện nhiệm vụ trên khu vực vùng biển Vũng Tàu đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia bầu cử sớm ngoài khơi vùng biển Tây Nam.(đọc thêm)