Các chuỗi lây nhiễm COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh đợt dịch thứ 4

Từ 27/4 đến 6h ngày 18/6/2021, TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận 1.257 ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong nước liên quan đến nhiều chuỗi lây nhiễm trên địa bàn toàn thành phố. (đọc thêm)