Cả nước chỉ còn 17% trung tâm đăng kiểm đang tạm thời đóng cửa

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến sáng 28/3/2023, toàn quốc có 234 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động (đạt 83%), chỉ còn 47 trung tâm đang tạm thời đóng cửa (chiếm 17%). Các trung tâm đăng kiểm mở cửa hoạt động trở lại tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã tăng hơn nhiều nhằm phục vụ nhu cầu kiểm định xe cơ giới của người dân.(đọc thêm)