Bộ Y tế hướng dẫn những điểm mới trong thực hiện xét nghiệm khi thích ứng an toàn với dịch

Bộ Y tế vừa có clip hướng dẫn những điểm mới trong thực hiện xét nghiệm theo Hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.(đọc thêm)