Bổ sung tiếng Hàn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, tiếng Hàn được bổ sung cùng 6 thứ tiếng khác: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức và Nhật.(đọc thêm)