Bình cổ phát hiện trong garage được bán giá nửa triệu USD

Một ấm cổ được tìm thấy trong garage tại Anh trong đợt phong tỏa vì dịch COVID-19 đã được bán với giá 497.000 USD vào ngày 24/9.(đọc thêm)