Biểu đồ ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và ca mắc nhập cảnh từ ngày 27/4

Từ 27/4 đến 12h ngày 15/5/2021, Việt Nam đã ghi nhận 1.002 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 823 ca cộng đồng. (đọc thêm)