Bí ẩn trụ kim loại cao trên 3m sáng loáng giữa sa mạc Mỹ

Các thành viên Sở An toàn Công cộng Utah (Mỹ) đã vô cùng bối rối khi phát hiện một trụ kim loại nguyên khối bí ẩn cao 3,6m giữa sa mạc tại tiểu bang này.(đọc thêm)