Báo Tin tức - Người bạn tin cậy với lực lượng vũ trang

“Hai tháng trực trên biển, điện thoại sẽ không có sóng nên anh em trên tàu sẽ thiếu thông tin. Nay được phóng viên báo Tin tức đi theo đoàn công tác tặng báo nên cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển rất vui”.(đọc thêm)