Bảo đảm vệ sinh môi trường Hà Nội trong những ngày giãn cách

Trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, công tác thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng tránh lây lan dịch bệnh từ rác thải sinh hoạt và rác thải y tế là yêu cầu cấp thiết.(đọc thêm)