Bắc Giang hoàn thành tiêu thụ vải chín sớm

Đến thời điểm này, trên 50.000 tấn vải chín sớm toàn tỉnh Bắc Giang đã được tiêu thụ hết (cả trong nước và xuất khẩu) với mức giá ổn định. Đây là nỗ lực lớn của các cấp các ngành và tỉnh Bắc Giang đã chủ động, sáng tạo, tạo điều kiện lưu thông hàng hoá, tiêu thụ vải... trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 an toàn. (đọc thêm)