Ấu trùng bọ cánh cứng sản xuất phân bón tại Colombia

Một kỹ sư môi trường người Colombia đã tìm ra cách khiến ấu trùng bọ cánh cứng biến thức ăn thừa thành phân bón.(đọc thêm)