‘ATM nhu yếu phẩm' miễn phí dành cho người có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hồ Chí Minh

“ATM nhu yếu phẩm” miễn phí dành cho người có hoàn cảnh khó khăn được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố và Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố triển khai tại số 5 Đinh Tiên Hoàng, phường Đakao, quận 1. (đọc thêm)