Anh chuyển giao tên lửa dẫn đường hiện đại Brimstone 2 cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh xác nhận đã cung cấp cho Ukraine tên lửa dẫn đường bằng laser hiện đại Brimstone 2, phớt lờ hàng loạt cảnh báo của Moskva về nguy cơ xảy ra xung đột trực diện giữa NATO và Nga.(đọc thêm)