An toàn bữa ăn học đường

Gần đây, liên tiếp những vụ việc không đảm bảo an toàn thực phẩm cũng như khẩu phần ăn xảy ra trong bữa ăn bán trú tại một số trường học đã gây bức xúc trong dư luận xã hội, một lần nữa dấy lên những lo ngại của phụ huynh học sinh về quy trình kiểm soát chất lượng bữa ăn tại các nhà trường. Nhiều ý kiến cho rằng, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng cho bữa ăn bán trú, cần tăng cường giám sát thường xuyên, liên tục tất cả các khâu với sự tham gia của các bên liên quan từ nhà trường, cơ quan chức năng và phụ huynh học sinh.(đọc thêm)