Ấn Độ giải cứu người phụ nữ bị chồng nhốt trong nhà vệ sinh suốt 18 tháng

Một người phụ nữ bị chồng nhốt trong nhà vệ sinh ngoài trời chỉ rộng 9m2 với điều kiện ẩm thấp trong suốt 18 tháng, đã được chính quyền địa phương giải cứu thành công. (đọc thêm)