76 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng

Đến 7h ngày 1/7/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 355. Như vậy, 76 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.(đọc thêm)