6 giải pháp phòng ngừa bạo lực học đường

Trước hiện tượng bùng phát bạo lực học đường hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã thực hiện 6 giải pháp để phòng ngừa và đẩy lùi tình trạng bạo lực học đường.(đọc thêm)