5 tháng năm 2024: Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 64,9%

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,6 triệu lượt người, tăng 64,9% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch COVID-19. (đọc thêm)