40/40 dự án điện chuyển tiếp đề xuất giá tạm bằng 50% giá trần

Công ty mua bán - điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, đến nay đã hoàn thành đàm phán ký và ký tắt hợp đồng mua bán điện với 40/40 chủ đầu tư điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp đề xuất giá tạm thời bằng 50% khung giá trần.(đọc thêm)