14 gương mặt thể thao Việt Nam giành vé dự Olympic Paris 2024 (tính đến 25/6/2024)

Tính đến ngày 25/6/2024, thể thao Việt Nam có 14 vé chính thức tham dự Olympic Paris 2024. (đọc thêm)