Từ ngày 1/10 giá nước sạch tăng 19%

Từ ngày 1/10, các đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tăng giá bán nước sạch thêm khoảng 19% so với giá đang áp dụng.


Theo thông báo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nước sạch Hà Nội, giá bán nước sạch sinh hoạt theo cách tính lũy tiến sẽ tăng từ 5.020 đồng/m3 lên 5.973 đồng/m3 với 10m3 đầu tiên. Nếu áp dụng theo giá nước mới, mỗi hộ dân sử dụng nước thấp nhất khoảng 10m3/tháng phải chi trả 59.730 đồng/tháng (tức phải trả thêm 9.530 đồng/tháng).

Tương tự, hộ dân sử dụng từ 10m3 - 20m3, giá nước phải trả là 7.052 đồng/m3, tăng 1.122 đồng/m3; một hộ dân sử dụng trong mức này mỗi tháng phải trả thêm khoảng 15.000 đồng. Hộ dân sử dụng trên 30m3 sẽ phải trả 15.929 đồng/m3, tăng 2.552 đồng/m3.

Đối với các đối tượng là các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội, giá nước cũng điều chỉnh tăng bình quân cũng vào khoảng 19%. Cụ thể, giá nước bán cho khối với quan hành chính sự nghiệp là 9.955 đồng/m3; đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công cộng là 9.955 đồng/m3; đơn vị sản xuất vật chất là 11.615 đồng/m3; kinh doanh dịch vụ là 22.068 đồng/m3.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt lần này nằm trong lộ trình được UBND Thành phố phê duyệt trên cơ sở đề nghị của Liên ngành theo quyết định 38/2013/QĐ-UBNDTP ngày 19/09/2013 về giá nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội. Như vậy, giá nước sinh hoạt của Hà Nội được điều chỉnh liên tiếp trong vòng 3 năm và đây là lần điều chỉnh thứ ba.

Giá nước nêu trên được tính toán trên cơ sở những yếu tố thay đổi chi phí sản xuất kinh doanh thực tế đảm bảo trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ. Một số khoản chi phí sản xuất kinh doanh tăng do thay đổi cơ chế chính sách của Nhà nước hoặc theo lộ trình biến động của thị trường.

Cụ thể, việc điều chỉnh giá nước theo lộ trình từ 2013 – 2015 tạo điều kiện cho các công ty cấp nước trên địa bàn thành phố từng bước chủ động về mặt tài chính, xã hội hóa nguồn vốn đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống cấp nước; đồng thời, nâng cao năng lực hoạt động, phát triển hệ thống cấp nước để cung cấp thêm nguồn nước sạch cho nhân dân thành phố, nhất là những khu vực chưa được cấp nước.

Không những giúp cải tạo mạng lưới cấp nước được xây dựng từ nhiều năm đã xuống cấp nghiêm trọng, thực hiện các dự án nhằm giảm thất thoát nước, biện pháp này còn tạo điều kiện nâng chất lượng dịch vụ cấp nước sạch, đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục với chất lượng theo đúng quy định.

Tuyết Mai (TTXVN)
Giá nước sạch tăng từ ngày 1/10
Giá nước sạch tăng từ ngày 1/10

Giá bán nước sạch tại Hà Nội sẽ tăng từ 950 đồng đến 2.550 đồng/m3 trong tháng 10/2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN