Chính sách đối với giáo viên trường chuyên biệt

Hỏi: Xin cho hỏi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở những đơn vị nào được hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn?


H’ni Êban(thị xã Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk)


Trả lời: Điều 2, Quyết định số 61/2006/NĐ - CP, ngày 20/6/2006 về việc quy định chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, quy định như sau:


* Giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở những đơn vị sau được hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi:


+ Trường chuyên biệt quy định tại nghị định này theo quy định tại các điều 61, 62, 63 và 64 của Luật Giáo dục bao gồm:


- Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học;
- Trường chuyên, trường năng khiếu;
- Trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật;
- Trường giáo dưỡng.

+ Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

 

TT

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN