Chính sách đối với giáo viên ở vùng đặc biệt khó khăn

Hỏi: Xin cho hỏi các đối tượng đang trong chế độ công tác nào được hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn?


Phạm Hữu Quân (huyện Lạc Thủy, Hòa Bình)

 

Trả lời: Điều 1, Quyết định số 61/2006/NĐ - CP, ngày 20/6/2006 về việc quy định chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, quy định như sau:


* Các chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi khác được áp dụng đối với các đối tượng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác sau đây:


+ Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong biên chế hoặc đang trong thời gian tập sự hay đang hợp đồng, hưởng lương theo ngạch, bậc quy định của Nhà nước.
+ Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục không thuộc biên chế nhà nước hoặc đang trong thời gian tập sự hay hợp đồng hưởng lương từ nguồn thu hợp pháp không thuộc ngân sách nhà nước.
+ Cán bộ quản lý giáo dục như trên bao gồm:
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc các trung tâm, cơ sở giáo dục và đào tạo;

- Các nhà giáo được phân công làm việc tại các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ sở giáo dục và đào tạo hoặc công tác tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo.


T.T

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN