Sẽ sớm xử lý 12 dự án, doanh nghiệp yếu kém, thua lỗ thuộc Bộ Công Thương

Hoàn thiện phương án xử lý 12 dự án, doanh nghiệp yếu kém, thua lỗ thuộc Bộ Công Thương là một trong những nội dung nổi bật trong thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Quý I/2017.

Ngày 13/4, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 188/TB-VPCP thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Quý I/2017.


Theo thông báo, ngày 10/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (Ban Chỉ đạo) về tình hình sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước Quý I/2017 và chương trình công tác của Ban trong năm 2017. Sau khi nghe Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp báo cáo tình hình thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước Quý I/2017, dự thảo chương trình công tác năm 2017 và ý kiến phát biểu của các đại biểu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:


Đánh giá cao báo cáo tình hình thực hiện tái cơ cấu thực hiện doanh nghiệp Nhà nước Quý I/2017. Thường trực Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện báo cáo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháng 4/2017.


Văn phòng Chính phủ dự thảo công văn trình Phó Thủ tướng chỉ đạo, đôn đốc Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Tổng Giám đốc các tập đoàn kinh tế… nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.


Định kỳ hàng tháng, Thường trực Ban Chỉ đạo có báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Trưởng ban Chỉ đạo về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.


Công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2015, năm 2016 và Quý I/2017 đã đạt được một số kết quả quan trọng.


Tuy nhiên, tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước còn chậm, Nhà nước vẫn giữ cổ phần chi phối ở nhiều ngành, lĩnh vực mà Nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn hoặc giữ chi phối, đặc biệt là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước… Một số cơ chế, chính sách về đổi mới tổ chức, quản lý hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước và sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ban hành chậm so với kế hoạch đề ra…


Công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước năm 2017 và các năm tiếp theo cần có bước chuyển mạnh mẽ, căn bản, thực chất hơn; doanh nghiệp Nhà nước chỉ tập trung vào các lĩnh vực thiết yếu, quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực mà các thành phần kinh tế khác không làm. Do vậy, các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ:


Tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác sắp xếp, cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.


Khẩn trương, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật về cổ phần hóa, bán vốn…


Tăng cường việc kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả công tác sắp xếp, cổ phần hóa, tránh thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước…


Rà soát, kiên quyết xử lý các dự án, doanh nghiệp thua lỗ kéo dài theo cơ chế thị trường theo đúng Nghị quyết số 05/NQ-TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trước mắt hoàn thiện phương án xử lý 12 dự án, doanh nghiệp yếu kém, thua lỗ thuộc Bộ Công thương.


Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước…


Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Tư pháp, các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật trong việc thực hiện nghĩa vụ chuyển giao không bồi hoàn của các nhà đầu tư trong các hợp đồng liên doanh, hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp Việt Nam, báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/5/2017.


Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp Văn phòng Chính phủ, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công việc được phân công, chuẩn bị cho cuộc gặp của Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp.


TTXVN/Tin Tức
Thủ tướng: Doanh nghiệp Nhà nước cần nâng cao năng lực quản trị, tầm nhìn chiến lược
Thủ tướng: Doanh nghiệp Nhà nước cần nâng cao năng lực quản trị, tầm nhìn chiến lược

Sáng 11/4, tại Hà Nội diễn ra Lễ Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng Bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, 11/4/2007 – 11 /4/2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN