Công bố kết luận thanh tra Công ty cổ phần Thể dục, Thể thao Việt Nam

Theo kết luận thanh tra đột xuất việc cử, miễn nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công ty cổ phần Thể dục, Thể thao Việt Nam được Thanh tra Bộ Nội vụ công bố tại Thông báo số 170/TB-TTBNV, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa thực hiện đầy đủ việc phân loại, đánh giá nhận xét hàng năm đối với người được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước và việc phân loại, đánh giá về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đại diện trước khi thực hiện quy trình cử người đại diện.

Công ty cổ phần Thể dục, Thể thao có nhiều phức tạp

Công ty Thể thao Việt Nam (VINASPORTS) tiền thân là Công ty Dụng cụ Thể dục, Thể thao, năm 2006 được cổ phần hóa chuyển đổi thành Công ty cổ phần Thể dục, Thể thao, với số vốn điều lệ 12,5 tỷ đồng, trong đó cổ phần do Nhà nước nắm giữ chiếm 51,32% vốn điều lệ. 

Trước khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) hợp nhất với Ủy ban Thể dục, Thể thao, từ năm 2007, ông Bùi Duy Nghĩa được giao là người đại diện phần vốn nhà nước, nắm giữ 51,32% vốn điều lệ của Công ty. Từ năm 2012 đến 31/3/2017, Bộ VHTT&DL đã cử từ 2 đến 3 người đại diện phần vốn nhà nước để nắm giữ 51,32% vốn điều lệ của Công ty thay cho việc giao một người nắm giữ trước đó.

Cụ thể, tháng 10/2012, Bộ VHTT&DL cử ông Bùi Duy Nghĩa nắm giữ 30% và ông Trịnh Quốc Toàn nắm giữ 21,32% vốn điều lệ. Sau khi ông Nghĩa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tháng 10/2015, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL đã ban hành quyết định miễn nhiệm chức danh người đại diện phần vốn nhà nước đối với ông Nghĩa và ủy quyền có thời hạn cho ông Nguyễn Ngọc Thạch nắm giữ 20,32% vốn điều lệ (chịu trách nhiệm phụ trách chung); ông Trịnh Quốc Toàn nắm giữ 15,5% và ông Lê Hồng Nam (Trưởng phòng Tổ chức của Công ty cổ phần Thể dục, Thể thao là nhân sự do Công ty đề xuất) nắm giữ 15,5% vốn điều lệ.

Tháng 2/2016, Thanh tra Bộ VHTT&DL đã tiến hành kiểm tra tại Công ty cổ phần Thể dục, Thể thao. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Bộ đã chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc khẩn trương giải quyết dứt điểm những tồn tại về các hợp đồng đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 181 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cá nhân khác có liên quan đã để xảy ra sai phạm và có hình thức xử lý phù hợp. Bộ đã tổ chức họp đánh giá tình hình Công ty cổ phần Thể dục, Thể thao có nhiều phức tạp. Công ty cổ phần Thể dục, Thể thao có văn bản báo cáo Bộ về việc đã tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến sai phạm của ông Nghĩa giai đoạn năm 2014, 2015.

Tháng 4/2016, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL đã ban hành quyết định miễn nhiệm người đại diện phần vốn và thu hồi vốn điều lệ đã giao đối với ông Trịnh Quốc Toàn, ông Lê Hồng Nam; quyết định cử có thời hạn làm đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Thể dục, Thể thao đối với ông Nguyễn Ngọc Thạch (phụ trách chung) giao nắm giữ 31,32% vốn điều lệ và ông Đoàn Viết Thắng giao nắm giữ 20% vốn điều lệ. Ông Thắng được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Sau đó, Công ty vẫn chưa tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, nội bộ lãnh đạo Công ty có nhiều ý kiến như: Hội đồng quản trị (ông Thạch, ông Toàn, ông Nam) báo cáo Bộ VHTT&DL về việc ông Thắng năng lực quản lý hạn chế, đề nghị thay thế ông Thắng; ông Nam báo cáo về việc ông Thạch trong chỉ đạo, điều hành có nhiều bất cập, ông Thắng không báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh...; ông Thạch có văn bản báo cáo Bộ VHTT&DL về việc ông Toàn, ông Nam có sai phạm cùng ông Nghĩa trong giai đoạn 2014 - 2015, đề nghị xem xét thay thế ông Nam, ông Toàn, ông Thắng…

Trước tình hình trên, Ban Cán sự đảng Bộ VHTT&DL đã giao Ban Đổi mới đề xuất việc sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty. Bộ cũng tổ chức một số cuộc họp với các bên liên quan để phân tích, đánh giá tình hình và thảo luận về phương án cử, miễn người đại diện phần vốn nhà nước. Bộ đã thống nhất phương án và ban hành quyết định miễn nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Thạch, thu hồi phần vốn nhà nước do ông Thạch nắm giữ 31,32% vốn điều lệ; tạm giao ông Đoàn Viết Thắng, Tổng Giám đốc đại diện nắm giữ 31,32% và ông Lê Hồng Nam, thành viên Hội đồng quản trị đại diện nắm giữ 20% vốn điều lệ.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, tháng 4/2017, ông Trịnh Quốc Toàn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Nam là thành viên Ban Kiểm soát đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình nên không phát hiện việc sai phạm của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc để có kiến nghị, ngăn chặn. Tuy nhiên, sai phạm của ông Nam không liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội của các bị can và hậu quả xảy ra, chưa đến mức xử lý hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không đề nghị xử lý. Quá trình điều tra không phát hiện ông Thạch, ông Thắng có sai phạm. Tháng 5/2017, ông Đoàn Viết Thắng chết do bị bệnh.

Hồ sơ cử người đại diện phần vốn nhà nước chưa đảm bảo quy định

Theo Thanh tra Bộ Nội vụ, trước khi quyết định cử, miễn nhiệm người đại diện các giai đoạn nêu trên, Bộ VHTT&DL có tổ chức họp về phương án nhân sự với Ban Đổi mới, các Vụ chức năng, đại diện Công ty cổ phần Thể dục, Thể thao và những người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty; người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Thể dục, Thể thao đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Bộ đã ban hành một số văn bản chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc của Công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Bộ chưa kịp thời ban hành quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền, quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đại diện và văn bản phân công, phối hợp giữa người đại diện theo quy định. Hồ sơ cử ông Trịnh Quốc Toàn, ông Bùi Duy Nghĩa làm người đại diện phần vốn nhà nước không có tài liệu của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thể dục, Thể thao đề nghị về chủ trương, chức danh nhân sự được đề nghị cử làm đại diện là chưa đảm bảo quy định tại Nghị định số 66/2011/NĐ-CP (quy định việc áp dụng Luật cán bộ, công chức đối với chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước. Bộ VHTT&DL cũng chưa thống kê, bổ sung đầy đủ tài liệu hồ sơ của người đại diện phần vốn nhà nước).

Để xảy ra các tồn tại, hạn chế, Thanh tra Nội vụ cho rằng có nguyên nhân khách quan và chủ quan, do Công ty cổ phần Thể dục, Thể thao hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực đặc thù, chuyên biệt nên nhân sự để cử, miễn nhiệm người đại diện phần vốn nhà nuớc còn gặp khó khăn nhất định; tình hình nội bộ Công ty phức tạp, mất đoàn kết và xảy ra việc khởi tố, bắt tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty, cần kịp thời kiện toàn nhân sự người đại diện phần vốn. Bộ VHTT&DL chưa chỉ đạo thực hiện đầy đủ công tác đánh giá, phân loại việc thực hiện chức trách nhiệm vụ đối với người đại diện; khi phát hiện các sai phạm, tồn tại, hạn chế qua công tác thanh tra, kiểm tra hoặc khi tiếp nhận các thông tin phản ánh liên quan đến người đại diện nhưng chưa có biện pháp triệt để trong việc giải quyết, xử lý. Bộ phận tham mưu về việc thực hiện quy trình, thủ tục cử, miễn nhiệm người đại diện tại Công ty còn lúng túng trong việc đề xuất sắp xếp nhân sự, xử lý tình huống. Bên cạnh đó, pháp luật hiện quy định người đại diện phần vốn nhà nước không phải là cán bộ, công chức, viên chức dẫn đến khó khăn nhất định trong việc lựa chọn, tìm nhân sự cử người làm đại diện.

Làm rõ trách nhiệm để xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Thanh tra Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ VHTT&DL thực hiện việc cử, miễn người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Bộ được giao giữ trên 50% vốn điều lệ đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và điều kiện, tiêu chuẩn; chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Thể dục, Thể thao phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty khẩn trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông để kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý, ổn định tình hình.

Thanh tra Nội vụ cũng kiến nghị Bộ sớm ban hành quy chế hoạt động của người đại diện và ban hành văn bản phân công, phối hợp giữa những người đại diện trong trường hợp cử từ 2 người đại diện trở lên; thực hiện việc đánh giá, nhận xét hàng năm và đánh giá, nhận xét việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đang được cử làm người đại diện để có biện pháp xử lý phù hợp; thực hiện đúng quy định về việc quản lý hồ sơ của người đại diện. Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, hạn chế nêu trên. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty; nâng cao quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu để bảo toàn phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp.

Thanh tra Bộ Nội vụ đề xuất Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo các Vụ chuyên môn nghiên cứu, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật liên quan theo hướng bảo đảm quyền lợi đối với cán bộ, công chức, viên chức khi hoàn thành nhiệm vụ tại doanh nghiệp trở về công tác tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Chính trị

Phản hồi - Phản biện

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản