Chủ tịch nước: Nâng cao hơn nữa vị thế, vai trò của Viện Kiểm sát nhân dân

Chiều 28/12, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tới dự và biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Chiều 28/12/2016, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương đến dự và phát biểu. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Năm 2016, ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa; tăng cường công tác kháng nghị án hình sự và đẩy mạnh tiến độ giải quyết đơn đề nghị, kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; đồng thời chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị về tăng cường trách nhiệm công tố, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm. 

Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân đã góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Toàn Ngành đã kiểm sát 100% hồ sơ về quyết định giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; tỷ lệ bắt, tạm giữ về hình sự sau phải trả tự do, xử lý hành chính chiếm tỷ lệ thấp; số lượng, chất lượng các bản án yêu cầu điều tra tăng hơn 20%; hủy bỏ các quyết định khởi tố bị can thiếu căn cứ, trái pháp luật tăng 36%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những nỗ lực, thành tích của ngành Kiểm sát nhân dân trên các mặt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra... 

Chủ tịch nước nêu rõ, trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm công tố được tăng cường, bảo đảm các quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát có căn cứ, đúng pháp luật. Công tác kiểm sát tuân thủ chặt chẽ, nghiêm ngặt các quy định của pháp luật. Tiến độ và chất lượng giải quyết các vụ án hình sự, kỹ năng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa được nâng lên. 

Các trường hợp oan, sai trong các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử giảm mạnh so với năm 2015. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được quan tâm đẩy mạnh. Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát đã phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý nhiều vụ án tham nhũng, chức vụ trong hoạt động tư pháp, góp phần xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, tổ chức bộ máy theo mô hình Viện Kiểm sát nhân dân bốn cấp được kiện toàn, bước đầu hoạt động có hiệu quả; 3 Viện Kiểm sát cấp cao đang từng bước ổn định.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, kết quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân đã góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, phục vụ thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ rõ, năm 2017, các cơ quan tư pháp nói chung, trong đó có ngành Kiểm sát nhân dân triển khai thi hành sâu rộng nhiều quy định mới của pháp luật về tư pháp theo tinh thần Hiến pháp năm 2013. Với vai trò là một thiết chế đặc trưng trong bộ máy nhà nước, có chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân đặt ra rất cấp bách.

Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, cùng với phương hướng nhiệm vụ được xác định trong chỉ thị công tác năm 2017, ngành Kiểm sát nhân dân tập trung đổi mới các mặt công tác gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ; 

Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm công lý phải được thực thi, góp phần xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh; chủ động nghiên cứu, đề xuất chủ trương, giải pháp đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm, đặc biệt là tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. 

Cùng với đó, ngành Kiểm sát cần nâng cao hơn nữa vị thế, vai trò của Viện Kiểm sát nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm về tham nhũng, kinh tế; tăng cường năng lực cho các Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để thực hiện tốt thẩm quyền mới theo quy định pháp luật.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị ngành Kiểm sát tích cực phối hợp với các bộ, ngành hữu quan tham gia xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và các dự án luật khác; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật dưới nhiều hình thức tới mọi tầng lớp nhân dân; nâng cao hiệu quả hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm xuyên quốc gia; phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện tốt cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Viện Kiểm sát nhân dân với các bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy Viện Kiểm sát nhân dân bốn cấp theo quy định của Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014; chú trọng công tác đánh giá cán bộ, công chức, bảo đảm đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ có chức danh tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong tình hình mới; tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, cải tiến lề lối làm việc, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm xảy ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ hơn nữa với ngành Kiểm sát trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để Viện Kiểm sát các cấp thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp; thực hiện nghiêm túc những kiến nghị, kháng nghị có căn cứ, đúng pháp luật của ngành Kiểm sát nhân dân. Chủ tịch nước tin tưởng, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, ngành Kiểm sát nhân dân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, có những bước phát triển toàn diện và mạnh mẽ hơn.

Đức Dũng - Xuân Tùng (TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì Phiên họp Hội đồng Quốc phòng và An ninh
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì Phiên họp Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Ngày 26/12, tại Phủ Chủ tịch, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN