Tags:

Xây dựng đảng

 • Ninh Thuận đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

  Ninh Thuận đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

  Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng năm 2021 của tỉnh Ninh Thuận là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, đem lại hiệu quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

 • Sức bật và kỳ vọng mới của Duy Xuyên

  Sức bật và kỳ vọng mới của Duy Xuyên

  Đại hội Đảng bộ huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020- 2025 đã xác định mục tiêu tổng quát của 5 năm đến là: "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với sắp xếp, củng cố hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả. Giữ gìn và phát huy tốt truyền thống văn hóa và cách mạng của quê hương đất nước; phát huy dân chủ, tạo lập sự đồng thuận cao trong xã hội, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

 • Xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm kinh tế mạnh vùng Tây Nguyên

  Xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm kinh tế mạnh vùng Tây Nguyên

  Là tỉnh năm ở trung tâm vùng Tây Nguyên với nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã đề ra 21 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

 • Tuyên Quang khai mạc Hội Báo Xuân Tân Sửu năm 2021

  Tuyên Quang khai mạc Hội Báo Xuân Tân Sửu năm 2021

  Tối 6/2, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (thành phố Tuyên Quang), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức khai mạc Hội Báo Xuân Tân Sửu năm 2021; phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI năm 2021.

 • Dựa vào dân để làm tốt công tác xây dựng Đảng

  Dựa vào dân để làm tốt công tác xây dựng Đảng

  Sáng 26/1, bên lề Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các đại biểu bày tỏ quan tâm đến những điểm mới trong dự thảo văn kiện trình Đại hội, đặc biệt là công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng.

 • Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng vùng dân tộc thiểu số

  Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng vùng dân tộc thiểu số

  Trần Văn Thời là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Cà Mau, trong đó phần lớn là dân tộc Khmer. Nhiều năm qua, công tác xây dựng và phát triển Đảng ở địa phương đã được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm đúng mức nên đạt nhiều kết quả tốt.

 • Dấu son về xây dựng Đảng

  Dấu son về xây dựng Đảng

  Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Trung ương và cấp ủy các cấp đặc biệt coi trọng, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được những kết quả rõ rệt, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

 • Cơ cấu nhân sự hợp lý, bảo đảm kế thừa ổn định, chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ

  Cơ cấu nhân sự hợp lý, bảo đảm kế thừa ổn định, chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ

  Tại họp báo trước khai mạc Đại hội XIII của Đảng diễn ra chiều 22/1, nhiều nội dung liên quan đến công tác nhân sự, cung cấp thông tin cho báo chí tác nghiệp tại Đại hội, điểm mới trong công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng; chủ đề, nội hàm chủ đề Đại hội... đã được các phóng viên đặt ra.

 • Đồng Nai đột phá với mục tiêu 'ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Đảng'

  Đồng Nai đột phá với mục tiêu 'ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Đảng'

  Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai (đại biểu dự Đại hội) đã trao đổi với phóng viên TTXVN về những kết quả đã được trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là những lĩnh vực đột phá với mục tiêu “ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Đảng”.

 • Quảng Ninh có nhiều cách làm sáng tạo, đột phá về xây dựng Đảng, chính quyền

  Quảng Ninh có nhiều cách làm sáng tạo, đột phá về xây dựng Đảng, chính quyền

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2 tới đây.

 • Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Mối quan tâm lớn nhất, sâu sắc nhất trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người là xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh.

 • Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

  Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

  Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, liên quan đến sự tồn vong của Đảng, sự sống còn của chế độ. Xây dựng Đảng gắn liền với xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị liêm chính.

 • Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội Đảng XII - Bài 4: Siết chặt kỷ cương trong Đảng

  Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội Đảng XII - Bài 4: Siết chặt kỷ cương trong Đảng

  Kiểm tra, giám sát vừa là chức năng lãnh đạo, vừa là phương thức lãnh đạo của Đảng. Việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vừa góp phần nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, vừa là nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đủ sức gánh vác, lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

 • Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội Đảng XII - Bài 1: Xây dựng Đảng về đạo đức - điểm sáng nổi bật

  Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội Đảng XII - Bài 1: Xây dựng Đảng về đạo đức - điểm sáng nổi bật

  “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh” là một trong những mục tiêu quan trọng, được Đại hội XII của Đảng xác định.

 • Đại hội Đảng XII: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

  Đại hội Đảng XII: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

  Nội dung đầu tiên của chủ đề Đại hội Đảng lần thứ XII được xác định là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 • Đại hội lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - Bài 2: Đưa đất nước vững bước trên con đường phát triển

  Đại hội lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - Bài 2: Đưa đất nước vững bước trên con đường phát triển

  Cách đây 5 năm, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (tháng 1/2016) với khẩu hiệu: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và tính tiên phong của Đảng, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, kiên định đường lối đổi mới toàn diện có nguyên tắc, bảo vệ và phát triển đất nước bền vững theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa” đã khẳng định tiếp tục xây dựng và củng cố chính trị tư tưởng, tiếp tục thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược theo đường lối đổi mới toàn diện và có nguyên tắc, nổi bật là tiến hành công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, tiến hành công tác xây dựng Đảng; coi trọng phát triển nguồn nhân lực là yếu tố quyết định phát triển đất nước trong giai đoạn mới nhằm xây dựng xã hội văn minh và công bằng; xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân ổn định, vững chắc.

 • TTXVN giành Giải A Búa liềm vàng lần thứ V: Động lực để tiếp tục dấn thân

  TTXVN giành Giải A Búa liềm vàng lần thứ V: Động lực để tiếp tục dấn thân

  Tác phẩm “Cả hệ thống chính trị vào cuộc, toàn dân đồng lòng chống dịch COVID-19” của nhóm tác giả: Trí Dũng, Thống Nhất, Dương Giang, Minh Quyết, Doãn Tấn (Ban Biên tập Ảnh – Thông tấn xã Việt Nam) đã giành Giải A Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V năm 2020. Đây cũng là niềm vinh dự và tự hào của các phóng viên ảnh nói riêng và phóng viên TTXVN nói chung, tạo động lực mới để những người làm báo TTXVN tiếp tục dấn thân vì sự nghiệp báo chí.

 • 'Búa liềm Vàng' 2020 tôn vinh những tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng

  'Búa liềm Vàng' 2020 tôn vinh những tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng

  Lễ công bố và trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm Vàng) lần thứ 5 - năm 2020 diễn ra tối 13/1/2021 vinh danh 67 tác phẩm xuất sắc nhất, trong đó có 1 Giải Đặc biệt, 5 Giải A, 10 Giải B, 16 Giải C, 27 Giải Khuyến khích và 8 Giải mới.

 • Thông tấn xã Việt Nam đoạt Giải A Giải Búa liềm vàng lần thứ V

  Thông tấn xã Việt Nam đoạt Giải A Giải Búa liềm vàng lần thứ V

  Tối 13/1, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Đại hội XIII của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020.

 • Giải Búa liềm vàng năm 2020: Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực

  Giải Búa liềm vàng năm 2020: Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực

  Qua 5 năm phát động, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) đã khẳng định được vai trò, vị thế, uy tín và sức lan tỏa trong việc tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng. Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020, một sự kiện chính trị quan trọng sẽ được tổ chức vào tối nay (13/1).