Tags:

Vạn vật kết nối internet

  • Tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro trong việc đảm bảo an toàn thông tin

    Tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro trong việc đảm bảo an toàn thông tin

    Với sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái IoT (Mạng lưới vạn vật kết nối Internet) mang lại những lợi ích to lớn về khả năng kết nối và chia sẻ thông tin mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro trong việc đảm bảo an toàn thông tin và được dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp.

  • Đỗ xe 'thông minh' giúp tiết kiệm 60% diện tích

    Đỗ xe 'thông minh' giúp tiết kiệm 60% diện tích

    Hình thức đỗ xe thông minh đang tiếp tục phát triển và nổi lên như một điểm sáng trong mạng lưới Vạn vật kết nối Internet (IoT).