Tags:

Trận công đồn phủ thông

  • Kỷ niệm 70 năm trận công đồn Phủ Thông, Bắc Kạn

    Kỷ niệm 70 năm trận công đồn Phủ Thông, Bắc Kạn

    Ngày 25/7, tại thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức kỷ niệm 70 năm trận công đồn Phủ Thông. Đây là trận công đồn cấp tiểu đoàn đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.