Tags:

Tinh giản chương trình

 • Tinh giản chương trình các môn học lớp 5, lớp 9

  Tinh giản chương trình các môn học lớp 5, lớp 9

  Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Hữu Độ cho biết, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng tài liệu hướng dẫn dạy học các môn học lớp 5, lớp 9 trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành đáp ứng yêu cầu của chương trình mới.

 • Tinh giản chương trình để hạn chế dạy thêm, học thêm

  Tinh giản chương trình để hạn chế dạy thêm, học thêm

  Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết: Hiện nay, hoạt động dạy thêm, học thêm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên ở một số nơi, vẫn còn tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định. Để khắc phục tình trạng này, Bộ GD&ĐT đã và đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực học sinh…

 • Tiếp tục tinh giản nội dung chương trình, sách giáo khoa hiện hành

  Tiếp tục tinh giản nội dung chương trình, sách giáo khoa hiện hành

  Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, Bộ sẽ tiếp tục tinh giản chương trình hiện hành phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 đã ban hành; tiếp theo sẽ hoàn thiện việc tập huấn giáo viên trên toàn quốc.

 • Nhiều địa phương giảm môn, dời lịch thi vào lớp 10 do dịch COVID-19

  Nhiều địa phương giảm môn, dời lịch thi vào lớp 10 do dịch COVID-19

  Trước diễn biến của dịch COVID-19, một số địa phương công bố thời gian tuyển sinh vào lớp 10 sang tháng 7 (thay vì tháng 6 như mọi năm). Một số tỉnh cũng giảm môn thi và hướng dẫn ôn tập theo hướng dẫn tinh giản chương trình mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành trước đó.