Tags:

Thời sự trong nước

  • Kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

    Kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

    Sáng 12/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh, thành phố, các cơ quan và đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 10/2015 nhằm thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế thời gian gần đây, định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.