Tags:

Tống cựu nghinh tân

  • Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long

    Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long

    Ngày 17/1, nghi lễ “Tống cựu nghinh tân” - tiễn cái cũ đi để đón năm mới về trong chương trình "Tết Việt tại Hoàng thành Thăng Long" được Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội trang trọng tổ chức.

  • Lỗi... nghỉ lễ đầu năm của iPhone 4

    Lỗi... nghỉ lễ đầu năm của iPhone 4

    Những bữa tiệc “tống cựu nghinh tân” luôn khiến việc phải dậy đúng giờ trong ngày đầu tiên của năm nới là điều không dễ dàng gì và nếu bạn tin tưởng rằng chiếc iPhone 4 của mình sẽ đánh thức chính xác thì bạn thất vọng lớn.