Tags:

Shopeepay

  • Now chính thức đổi tên thành ShopeeFood

    Now chính thức đổi tên thành ShopeeFood

    Kể từ ngày 18/8, ứng dụng Now chính thức công bố đổi tên thành ShopeeFood. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm tạo ra một hệ sinh thái tích hợp và phát triển mạnh mẽ với Shopee và ShopeePay.