Tags:

Sa đoạ

  • Tăng nặng hình phạt một số hành vi trong Bộ luật Hình sự 2015

    Tăng nặng hình phạt một số hành vi trong Bộ luật Hình sự 2015

    Phạt tiền và phạt tù nếu xúi người dưới 18 tuổi sống sa đoạ; phạt tù đến 3 năm nếu sa thải người lao động vì lý do kết hôn, mang thai; không giao cấu vẫn phạm tội hiếp dâm... là những quy định mới trong Bộ luật Hình sự 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.