Tags:

Phá đê

  • Làm ngơ cho hàng loạt công trình xây dựng trái phép?

    Làm ngơ cho hàng loạt công trình xây dựng trái phép?

    Tình trạng xây dựng nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp, phá đê, xâm hại hành lang bảo vệ đê điều và thoát lũ lưu vực đê sông Đáy đoạn đi qua địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội đang diễn ra phức tạp, với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Đáng chú ý, khi người dân và báo chí phản ánh, nhưng tình trạng không được ngăn chặn, mà tiếp tục vi phạm nghiêm trọng hơn.

  • ‘Bất lực’ trước tình trạng xe quá tải phá đê ở Hà Nội

    ‘Bất lực’ trước tình trạng xe quá tải phá đê ở Hà Nội

    Bất chấp quy định, hàng trăm lượt xe quá tải vẫn nối đuôi nhau, ‘băm nát’ bờ đê thuộc địa bàn 2 huyện Phú Xuyên và Thường Tín, Hà Nội.