Tags:

Nzss

  • Học bổng chính phủ đầu tiên của New Zealand dành cho học sinh trung học Việt Nam

    Học bổng chính phủ đầu tiên của New Zealand dành cho học sinh trung học Việt Nam

    Ngày 17/1, tại TP Hồ Chí Minh, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) công bố Học bổng New Zealand Schools Scholarships (NZSS) – học bổng Chính phủ đầu tiên của New Zealand dành cho bậc Trung học và Việt Nam hiện là nước duy nhất nhận được học bổng này. Đồng thời, ENZ cũng ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh.