Tags:

Nhân dịp kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền nam

  • Từ bài tường thuật đầu tiên đến biên bản tiếng Anh của một cuộc chiến

    Từ bài tường thuật đầu tiên đến biên bản tiếng Anh của một cuộc chiến

    Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam Trần Mai Hạnh viết bài tường thuật đầu tiên của báo chí Việt Nam về giờ phút lịch sử giải phóng Sài Gòn trưa 30/4/1975, chính là tác giả cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75”, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật ấn hành. Cuốn sách giành Giải thưởng Văn học năm 2014 của Hội Nhà văn Việt Nam và Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2015. Nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017), “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” - Phiên bản tiếng Anh sẽ ra mắt bạn đọc.