Tags:

Neolacta

  • Sữa mẹ sắp được bày bán tại Australia

    Sữa mẹ sắp được bày bán tại Australia

    Sữa mẹ hiện chưa được bán tại Australia song điều này có thể sẽ sớm thành hiện thực khi một công ty của Ấn Độ - NeoLacta Lifesciences - đã được cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm hiến tặng này vào "xứ sở Chuột túi".