Tags:

Mark twain

  • Câu lạc bộ “Cá thiên thần” của Mark Twain

    Câu lạc bộ “Cá thiên thần” của Mark Twain

    Sau khi vợ và con gái qua đời, nhà văn nổi tiếng nước Mỹ, Mark Twain, đã bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng.

  • Cuộc cách mạng mới trong chiến tranh

    Cuộc cách mạng mới trong chiến tranh

    Mark Twain nổi tiếng với câu nói “lịch sử sẽ không bao giờ lặp lại chính nó nhưng tất cả đều có chung vần điệu”. Vần điệu ấy được thể hiện qua các công nghệ quân sự khác nhau trong các thời kỳ lịch sử khác nhau nhưng lại có thể tạo ra những ảnh hưởng giống nhau.