Tags:

Lao dộng

  • Thiệt thòi lao động nữ trong các doanh nghiệp

    Thiệt thòi lao động nữ trong các doanh nghiệp

    Doanh nghiệp nào cho lao dộng nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi nghỉ việc là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, vì sợ bị doanh nghiệp gây áp lực nên nhiều lao động nữ vẫn phải “nhịn” có con hoặc phải tự nghỉ việc. Thực tế này đang diễn ra ở một số khu công nghiệp của Hà Nội.