Tags:

Lợi nhuận kinh tế

  • Nuôi cá chình cho lợi nhuận kinh tế cao

    Nuôi cá chình cho lợi nhuận kinh tế cao

    Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt đầu hình thành một số mô hình nuôi cá chình và người nuôi đã rất thành công. Qua thời gian hơn 2 năm nuôi, mô hình nuôi cá chình đã đem lại lợi nhuận kinh tế khá cao cho người nuôi.